O nás

                ¨Mladý strážník z.s.¨

 

Spolek Mladých strážníků je akce obecních strážníků Obecní  policie Líbeznice, která se  koná v rámci prevence kriminality, které se již delší dobu věnuje. 
Jedná se o  tématický zájmový spolek,  kdy přihlášené děti ze základních škol jednou týdně dochází přímo do komunitního centra Archa.
Komunitní centrum  Archa  navštíví  celkem 20 - 30 dětí.

Do spolku se přihlásilo dvacet dětí z Líbeznic, Baště, Předboje a Bořanovic.  Schůzky jsou  pořádány každou středu od 17 do 18.00 hod. v komunitním centru Archa, kdy na každou schůzku si strážníci pro děti připravují  jeden z tematických okruhů, kterému se následně věnují formou her.

Cílem tohoto spolku je naučit děti bezpečnému chování, seznámení se zákony ČR a Obecně závaznými vyhláškami obce.

Mají  možnost si prohlédnout veškeré pomůcky, které strážníci potřebují ke své činnosti, včetně služebního vozu,  mají možnost nahlédnout do prostor, kde má OP své zázemí a kamerový systém , který je pro práci OP velice přínosným pomocníkem. Dále mají možnost se seznámit s prací dalších složek IZS jako např. Policie ČR, Hasičů a ZZS.

Po té, co se děti seznámí s činností OP,  se zde nenásilnou formou dozvídají řadu nových informací.

 • Pomocí her a soutěží se učí být správnými účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, spolujezdci). 
 • Poznávají, jak komplikované jsou mezilidské vztahy.
 • Jak se chovat k cizímu zvířeti.
 • Jak se chovat a reagovat když dítě osloví cizí člověk.
 • Jak zamezit kapesní krádeži.
 • Co udělat s nalezenou injekční stříkačkou.
 • Jak poskytnout první pomoc.
 • Bezpečné chováni doma i venku.
 • Prevence pouličních krádeží.
 • Prevence přepadení.
 • Co dělat při dopravní nehodě.
 • Desatero ochrany obyvatel.
 • Dopravní značky a jejich značení.
 • Jak se mají děti chovat na cestě ze školy a do školy.
 • Co se může všechno stát, když jsou děti samy doma.
 • Dozvídají se o problematice alkoholu, kouření a drog.
 • Zjišťují, co je vlastně šikana, kyberšikana nebo jaká číhají nebezpečí na internetu.
 • „Mladí strážníci“ se dostanou i do terénu.
 • Tam mají možnost při pochůzkové činnosti poznat obec Líbeznice „očima strážníka“.
 •  Vyhledávat přestupky.
 •  Vyzkoušet měření radarem. 
 •  Základy sebeobrany.
 •  Střelecké přípravy ze vzduchových zbraní.
 • Každý rok se Mladí strážnici zoučastní akce "Ukliďme Svět, ukliďme Česko", kterou zakončí opékáním buřtů.
Po absolvování písemných testů, fyzických testů a střelby ze zbraní na střelnici jsou  oficiálně jmenováni „mladými strážníky“.

Každý „Mladý strážník“ dostane svůj průkaz Mladého strážníka se svou fotografií a odznakem OP.


Cílem spolku je motivovat děti k tomu, aby dokázaly lépe vnímat všechna rizika, která je dennodenně obklopují. 

Děti dostanou možnost pohlédnout na veškerou problematiku ze strany policie a zároveň se strážníky navázat dobrý vztah.

Obecní  policie si od toho slibuje větší bezpečnost dětí a motivaci k tomu, aby stály na správné straně zákona.


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .